Poniżej zamieszczamy listy intencyjne:

List_intencyjny_1

Firma 1st REET

List_intencyjny_2

Firma Bezkres Smaków

List_intencyjny_3

Firma Elektrex

List_intencyjny_4

firma Usługi stolarskie Piotr Konkol